Przekaż 1% swojego podatku osobie chorej na stwardnienie rozsiane

Jak przekazać 1% podatku?


W rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisz numer KRS Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego:


0000 083 356 oraz wyliczoną kwotę.

W rubryce 'Cel szczegółowy 1%' podaj koniecznie informację dla kogo konkretnie darowizna jest przeznaczona. W tym przypadku:


PLiR - Bartosz Zarzecki.

Podanie mojego imienia i nazwiska sprawi, że zgromadzone środki będą wykorzystane przez PTSR tylko na mój „program leczenia i rehabilitacji” (np. dofinansowanie pobytu w ośrodkach rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego itp.).Istnieje możliwość wyrażenia zgody na udostępnienie danych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekaże urząd skarbowy. Zgodę należy wyrazić w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.


Wyrażenie zgody będzie bardzo ważne w sytuacji ewentualnych niejasności i pozwoli zweryfikować wpłaty.


z góry dziękuję,

Bartosz